android chevron-right browser cart window chevron-up arrow-right arrow-left checkmark filter

Swedish Modules

Webbplats

  • Kund
  • Swedish Modules
  • Samarbete
  • Swedish Modules
  • Vårt uppdrag
  • Webbplats
  • Resultat

Swedish Modules

Swedish Modules tillverkar moduler som kan användas vid byggnation av sjukhus, lägenheter eller inom industri. I princip kan modulkonceptet användas i de flesta sammanhang där snabb och flexibel uppbyggnad prioriteras.

Webbplatsen är väldigt visuell och kretsar mycket kring företagets tidigare projekt för att besökaren snabbt ska förstå möjligheterna med att bygga modulärt. En stor orsak till att inte fler väljer att bygga modulärt beror just på att man automatiskt vänder sig till traditionella alternativ och inte är insatt i vad modulärt innebär.

De tidigare projekten återkommer på flera ställen i webbplatsen där de presenteras med både media och text.

Även aktuella händelser ha fått en framträdande roll på sidan. Detta eftersom det händer mycket inom företaget och inom denna bransch. Även detta lyfts upp för att besökaren ska få en tydligare bild kring modulära byggnationer.

Då företaget även har marknad internationellt finns webbplatsen på flera språk.

Kontakta oss

Har du ett projekt du vill komma igång med? Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan så återkommer vi.

* obligatorisk