Kund

The Swedish Club

År

2024

Typ

Webbplats

Resultat

Med huvudkontor i Göteborg och filialer i några av världens främsta sjöfartscentra är The Swedish Club ett av världens ledande marinförsäkringsbolag. Vi fick uppdraget att utveckla deras nya hemsida – och tillsammans med The Swedish Club lanserade vi i början av 2024 en helt ny webbplats där användarvänlighet och lättnavigering starkt fått stå i fokus. Ett komplext och spännande uppdrag som snabbt utvecklade sig till att bli ett av våra största uppdrag någonsin inom kategorin hemsidor.

The Swedish Club är ett marinförsäkringsbolag, och som sådant måste en stor mängd information förvaltas och hanteras på webbplatsen. I försäkringsbranschen kan ärenden ofta vara brådskande, varför det är viktigt för användaren att snabbt kunna hitta adekvat information. Arbetet har därför föranletts av en noggrann analys, varvid man snabbt fann att den föregående hemsidan var just enormt informationstung. En avgörande upptäckt som snabbt identifierade projektets största utmaning: att kombinera enorma mängder data med kravet på en lättnavigerad, snabb och användarvänlig hemsida. 

Projektet har därefter bestått av flera delar i kombination med en genomgående projektledning, vilket varit av yttersta vikt. Inte minst då projektet snabbt skulle visa sig bli ett av våra mest utmanande – men också mest givande någonsin.

Vårt uppdrag bestod bland annat av:

  • Teknisk revision och kodanalys av tidigare plattform
  • Utveckling av komponentbaserat CMS
  • Utveckling av API:er
  • Datamigrering
  • Integrationer med API:er
  • UX/AU-audit
  • SEO (redirects av tusentals dokument och sidor)
  • Förvaltning och support

Användarvänlighet och informationstäthet

För att uppfylla kravet på användarvänlighet och informationstäthet ställdes det redan från start höga krav på UX-arbetet. Det första momentet blev således en UX/UI-audit samt en teknisk revision av den tidigare plattformen. Baserat på den mynnandes en design och struktur ut som vi bedömde skulle linjera med både innehållet på webbplatsen och besökarnas behov. 

För att förbättra användarvänligheten ytterligare integrerade vi också en stark sökmotor från Algolia. Genom sökfunktionens tydliga struktur och design kan besökarna nu snabbt hitta och ta del av allt innehåll på hemsidan. Andra väsentliga delar, utöver design och struktur, var att synliggöra kontaktuppgifter till korrespondenter och tydliga call-to-actions för att medlemmarna ska kunna navigera sig till rätt information direkt.  

Integration av världens främsta sökfunktion – Algolia


För att säkerställa att besökare på The Swedish Clubs webbplats snabbt hittar informationen de behöver användes den kraftfulla söktjänsten Algolia. Alla sidor, nyheter, kontaktpersoner, korrespondenter och fartyg indexeras löpande och sökresultaten presenteras på millisekunder, sorterade och viktade enligt The Swedish Clubs önskemål. Tre olika anpassningar har skapats för att förbättra användarupplevelsen: ett globalt sökfält som finns tillgängligt på samtliga sidor, en dedikerad sida för sökresultat samt ett nyhetsarkiv där besökare kan sortera och filtrera sina sökresultat. Dessa anpassningar tillsammans säkerställer att besökare på webbplatsen snabbt och enkelt finner den information de söker.

Information och kommunikation

Genom integrationer mellan webbplatsen och The Swedish Clubs medlemssystem har vi dessutom möjliggjort ett informationsutbyte där plattformarna delar essentiella uppgifter om såväl personal, företagsinformation och fartyg. Den stora informationsmängd som hanteras via integrationen handlar om tusentals uppgifter, vilka alla ska struktureras. Den här typen av insatser kan i vissa fall vara konceptuellt utmanade, men genom ett tätt samarbete med The Swedish Club personal kunde vi migrera all information i form av sidor, nyhetsartiklar och dokument till den nya webbplatsen helt sömlöst. Integrationen mellan webbplatsen och medlemssystemet förenklade i sin tur The Swedish Clubs egen hantering av uppgifter och speglar enhetligt informationen på båda plattformar.

The Swedish Club grundades redan 1872 och både ägs och förvaltas idag av sina medlemmar. Att kunna kommunicera på ett lätt och lämpligt sätt på webbplatsen har därför genomgående haft hög prioritet. Artiklar är ett viktigt kommunikationsverktyg, liksom sektionerna Nyheter och Dokument som båda innehåller avgörande information för medlemmarna. All form av kommunikation gentemot medlem på hemsidan måste därför presenteras på ett lika lättillgängligt som professionellt sätt, vilket säkerställt under projektets gång.

Säkerhet, underhåll och utveckling

Som ett av världens ledande marinförsäkringsbolag är kraven på säkerhet naturligtvis höga. Det har i sin tur ställt höga krav på utvecklingsprocessen, men framför allt på drift och underhåll av webbplatsen. Ett arbete vi kontinuerligt kommer arbeta med för att webbplatsen fortsatt ska hålla sig uppdaterad och i toppform.

Vi ser fram mycket fram emot att ta del av The Swedish Clubs fortsatta digitala resa!

Söker du utveckling utöver det vanliga?

Då har du hittat rätt! Kontakta oss så berättar vi mer.