Varför ska man ge sig på att digitalisera en – åtminstone vid ett första påseende – så enkel och självklar tjänst som att tvätta bilar? Är inte det overkill av värsta slag? Nej, inte om man som företagare vill driva sin verksamhet effektivt, menar Jonatan Viström.

 

– En mycket stor andel av bilparken är idag tjänstebilar som ofta rullar ganska många mil på ett år – och företagen vill förstås att deras bilar ska se propra och välvårdade ut. Företagskunderna är vana vid bra överblick och smidiga faktureringsrutiner när de köper varor och tjänster av andra slag, så varför skulle de nöja sig med en bunt lösa kvitton just för bilunderhållet? Men även privatpersoner gillar enkla lösningar och full kontroll i allt större utsträckning, berättar Jonatan.

Dessa tydliga trender var orsaken till att Viström Webb tog fram ett integrerat digitaliserat system för just biltvättanläggningar, som redan är i drift på ett flertal platser runtom i Sverige.

Företagande på ny nivå

– För den som driver biltvätten innebär vårt webbaserade system en rejäl uppväxling till företagande på en helt annan nivå. När kunderna kan ladda sina konton via hemsidan närsomhelst och varsomhelst skapas stora möjligheter till merförsäljning, samtidigt som kundbindningarna stärks avsevärt, fortsätter Jonatan:

– En kund med fulladdat tvättkort, eller för den delen ett företagskort, blir ju alldeles automatiskt en lojal kund!

Jämnare intäkter och nya marknadsföringsvägar

Att frikoppla köpet från själva utförandet av tjänsten bidrar till att jämna ut biltvättens intäktsflöden, som annars kan variera mycket kraftigt över året. Digitaliseringen skapar också helt nya vägar att kommunicera med kunderna och att lära känna – och lära av – deras konsumtionsmönster.

– Genom att koppla ihop automatiserade marknadsföringsfunktioner via mejl och sms med till exempel väderdata, kunddata och beläggningsstatistik kan biltvätten nå ut med kampanjerbjudanden som anpassas till varje kunds behov just när de gör som mest nytta, säger Jonatan och trycker dessutom på värdet av en bra överblick över verksamheten.

Full kontroll – nyckeln till lönsamhet

Med Viström Webbs system får företagaren full koll på vilka tjänster som lockar flest kunder vid varje tidpunkt, hur mycket förbrukningsmaterial som går åt, när det är dags för service på anläggningen och så vidare. Inte minst blir detta en effektiv väg för att kunna planera bemanningen optimalt. Det är kunskaper som är avgörande för företagets lönsamhet och växtförmåga, menar Jonatan till sist.

Så funkar det – smidigt för alla parter

Men hur fungerar det hela rent tekniskt? Vi ber Jesper Stråhle reda ut begreppen åt oss:

– Idag använder vi oss för det mesta av RFID-teknik, där förarna drar sina kort mot en läsare som placerats i bilens fönsterhöjd. Det förekommer även UHF-taggar, som klistras på vindrutans insida. UHF-läsare känner av taggen på långt avstånd, så kunden behöver då inte ens veva ner rutan och i vissa fall inte ens stanna helt för att bommen framför tvättinfarten ska öppna sig. UHF-taggar är en lösning som främst används av abonnemangskunder.

Manuella moment och felkällor försvinner

Antingen dras pengarna från ett förladdat konto, eller så genereras en fakturapost helt automatiskt i företagets ekonomisystem. Inom en snar framtid blir det säkert också aktuellt med till exempel automatisk avläsning av registreringsskyltar.

Via ett API kommunicerar läsaren med tvättanläggningens datasystem som kollar saldo, bekräftar köpet och drar igång det förbokade tvättprogrammet.

Kunden kan även välja att betala sin tvätt med bankkort i en terminal, som förutom den  ekonomiska transaktionen också skickar uppgifter till anläggningens datasystem för att skapa kvitton och underlag för statistiken.

Allt detta sker helt automatiskt, så anläggningens ägare kan fokusera fullt ut på driften istället för administrationen.

Framtidssäker sammankoppling

När det gäller RFID-läsare, nätverk, PLC, betalterminaler och förstås själva tvättutrustningen samarbetar vi med externa leverantörer som installerar och konfigurerar sin respektive hårdvara. Vår roll är att koppla samman alla delsystem via vår mjukvara, säger Jesper och Jonatan kompletterar avslutningsvis:

–  Det handlar om att se till att de system som redan finns kommunicerar med varandra, förutom att knyta ihop hela säcken via en lättnavigerad webbplats som stöder försäljningen. Såvitt vi vet finns det ingen annan som idag kan erbjuda ett lika heltäckande integrerat system. Under processens gång är det viktigt för oss att kunden verkligen förstår vad han eller hon köper. Sedan bygger vi modulärt och flexibelt, så att vi inte målar in kunden i ett hörn. Det ska alltid gå att bygga ut och bygga om när nya lösningar skapar nya möjligheter – framtidssäkerhet är en självklarhet för oss, oavsett vilken bransch det handlar om.