Digitalisering som begrepp möter vi allt oftare numera – men det är ju inget nytt. Den har pågått i flera decennier.Vad som däremot är nytt ur vårt perspektiv är de fantastiska möjligheter som skapats genom den allt snabbare utvecklingstakten. Bara på de senaste åren har det till exempel blivit mycket enklare att skapa program som är webbaserade och dessutom kan samverka med annan mjukvara. Plötsligt kan en webbplats till exempel kommunicera med ett ekonomisystem som alldeles automatiskt skapar fakturor och fraktsedlar och fyller på lagret när något beställs.

Som jag ser det är det just kommunikationen mellan olika programvaror och funktioner som kommer att driva på den fortsatta digitaliseringsprocessen. En webbplats behöver inte längre vara ”bara” en informationskanal – den kan rentav svara för betydande delar av såväl försäljningen som kundhanteringen. Från en perifer position går webben då mot att bli en del av själva navet – då krävs det ett totalt omtag där den digitala strategin omfattar hela företagets marknadsföring.

Min slutsats blir att de som ansvarar för inköp av webbtjänster i många fall behöver tänka om och se över vilka ytterligare delar av verksamheten som kan behöva kopplas samman med den nya webbproduktionen. Myndigheter, företag och organisationer måste arbeta aktivt för att hålla jämna steg och ta del av de fördelar som digitaliseringen bär med sig. Men varför nöja sig med att hålla jämna steg? Spring om och ta initiativet!