Det en gång så fria nätet blir steg för steg allt mindre fritt, på både gott och ont. De flesta politiskt initierade regleringar är förstås avsedda att hjälpa och skydda oss användare. Och de är nog också i de flesta fall av godo – åtminstone på sikt. Men i det korta perspektivet kan de istället skapa en hel del förvirring och osäkerhet. 

Allt fler cookies – och allt fler regler

Ett typiskt exempel är regelverket kring så kallade cookies, som har stramats åt rejält på senare år. Numera räcker det inte att informera allmänt om att din sajt använder cookies och vad de används till. Nej, följer du regelverket måste du redovisa specifikt vilka cookies som används i varje enskild situation. Och det är inte lite, med tanke på allt som kan vara kopplat till en modern webbplats. Utöver webbplatsens egna kravställda cookies kan det till exempel också handla om mer eller mindre uppenbara mätverktyg från Google eller Meta. Sådana tredjepartscookies kan ofta ändras, utan att du som ägare till webbplatsen ser det. 

Inte nog med informationsskyldigheten. Nejdå, besökarna måste dessutom alltid ges möjlighet att samtycka till eller avböja alla dessa olika cookies. Blir då svaret nej kan det påverka tillgången till sajtens innehåll – eller med andra ord, dina möjligheter att nå ut till besökarna på det sätt du tänkt dig.

Cookiebot håller ordning

Vid det här laget anar du kanske vår slutsats: Att hålla ordning på allt detta är inte enkelt! För att underlätta så mycket som möjligt har vi därför valt att implementera en programvara som heter Cookiebot när vi bygger webbplatser åt våra kunder. 

Cookiebot är en effektiv lösning som aktivt scannar, identifierar och klassificerar nytillkomna cookies. Förutom att säkerställa att din webbplats uppfyller kraven som ställs av dataskyddslagstiftning som GDPR och ePrivacy-direktivet, ger Cookiebot dig fortlöpande information om eventuella förändringar. Så kan du hålla dig uppdaterad och ta ställning till om du behöver vidta några åtgärder.

Användarvänlig service

En av de största fördelarna med Cookiebot är dess förmåga att tillhandahålla detaljerad och specifik information till webbplatsens besökare. Detta inkluderar inte bara en beskrivning av vad olika cookies gör, utan också möjligheten för användaren att ge eller dra tillbaka sitt samtycke till varje enskild cookie. På det sätter bidrar programmet till att skapa transparens och bygga förtroende hos sajtens besökare.

Cookiebot gör det inte bara praktiskt möjligt att efterleva lagstiftningen, utan minskar också den tid och de resurser som annars skulle fått läggas på att manuellt hantera och uppdatera cookieinformation. Sammanfattat är Cookiebot en pålitlig och kostnadseffektiv väg att navigera genom ett komplext och föränderligt regelverk – till nytta och glädje för både dig och dina besökare.