En av de stora händelserna de senaste åren på webben är att den numera är tillgänglig mer eller mindre överallt tack vare smartphones revolutionen.
Ökningen som ni kan se nedan talar sitt klara språk, idag har man inte råd att förringa vikten av en ordentlig och genomtänkt webbprofil.

Mobilabonnemang som använder 4G-tjänster, det vill säga där man faktiskt kopplat upp sig mot ett 4G-nät, har ökat från 252 000 år 2012 till 1,5 miljoner under 2013.

En viktig förklaring till denna ökning är att allt fler mobiltelefoner som är anpassade för 4G-tekniken har kommit ut på marknaden. Även antalet abonnemang som kan använda 4G-tjänster har ökat kraftigt, från 2,4 miljoner år 2012 till 5,2 miljoner 2013. Detta enligt siffror från Post- och telestyrelsens rapport Svensk telemarknad 2013.

Ny prissättning har fått genomslag

Under 2013 har ökningstakten för datatrafik i mobilnäten mattats något. Fortfarande är ökningen på drygt 50 procent betydande, men datatrafiken ökar långsammare än tidigare. En förklaring skulle kunna vara att operatörernas nya prissättning av datatrafik har fått genomslag. Det har blivit dyrare att förbruka mycket data och de relativt billiga abonnemangen för storkonsumenter har till stor del försvunnit från marknaden. En annan förklaring kan vara att konsumenterna i högre grad kopplar upp sina smarta mobiler till trådlösa nätverk kopplade till en fast bredbandsanslutning, vilket avlastar mobilnäten.

Kapacitet efterfrågas

Resultaten i rapporten för 2013 bekräftar de senaste årens utveckling, där svenska konsumenter i allt större utsträckning vill ha bredband med hög kapacitet, såväl genom fasta anslutningar som via mobilnäten. Snart finns en miljon abonnemang som klarar 100 Mbit/s eller mer samtidigt som de nya 4G-näten har börjat användas på allvar.