Privacy Policy

Så här behandlar Viström dina personuppgifter

1. Inledning

Välkommen till Viströms Integritetspolicy. Vi respekterar din integritet och vill att du ska förstå hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter. Denna policy beskriver våra praxis i samband med den information vi samlar in.
Viström Digital Development AB, med org.nr. 556914-1921, beläget på Hertig Johans gata 16, 541 30 Skövde, +46-(0)76-8487555, är ansvarig för hanteringen av personuppgifter insamlade via denna hemsida. Vi agerar i enlighet med svensk personuppgiftslag (SFS 1998:204) och andra relevanta bestämmelser när vi behandlar dina uppgifter. De personuppgifter vi samlar in kommer direkt från dig, till exempel när ifyller formulär, skickar e-post till oss, beställer tjänster, begär material eller annat som involverar att du frivilligt delar information. Uppgifterna används primärt för att hantera dina önskemål eller som lagen föreskriver, och behålls endast så länge som nödvändigt för dessa ändamål.

2. Vilken information samlar vi in?

Vi kan samla in information som du ger oss direkt, såsom när du använder vårt kontaktformulär, inklusive namn, e-postadress och telefonnummer.

3. Hur använder vi din information?

Vi kan använda din information för att:

  • Tillhandahålla, underhålla och förbättra våra tjänster.
  • Svara på dina meddelanden, frågor och förfrågningar.

4. Delning av information

Vi kommer inte att dela din personliga information med tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, förutom i de specifika omständigheter som anges i denna policy.

5. Dina rättigheter

Beroende på var du bor kan du ha rättigheter i förhållande till den information vi har om dig, inklusive tillgång till, korrigering av, radering, begränsning av användningen av, eller invändning mot vår användning av dina personuppgifter.

6. Säkerhet

Vi tar rimliga åtgärder för att skydda den information som samlas in genom vår tjänst från förlust, stöld, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

7. Ändringar i denna policy

Vi kan ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Om vi gör några väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig genom ett meddelande på vår hemsida eller genom att skicka ett e-postmeddelande.

8. Kontakt

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vänligen kontakta oss.

Personuppgiftsombud för Viström Digital Development AB:

Viström Digital Development AB
Personuppgiftsombud, Jonatan Viström
Hertig Johans gata 16
541 30 Skövde
Telefon: +46-(0)76-8487555
E-post: jonatan@vistrom.se