android chevron-right browser cart window chevron-up arrow-right arrow-left checkmark filter

WordPress & WooCommerce förvaltning, drift, hosting & underhåll

Webben är under ständig utveckling och förutsättningarna för webbplatsen ändras hela tiden då webbläsare och andra programvaror som påverkar webbplatsen uppdateras löpande.

WordPress och WooCommerce är extra utsatt

Yttre hot från olika typer av attacker mot webbplatser som använder WordPress och WooCommerce är tyvärr vanligt förekommande. Resultatet av attackerna är väldigt olika, i vissa fall ”förstörs” hela webbplatsen, eller så får man massa oönskad reklam på sin webbplats. (Läs om attacken mot Astrid Lindgrens Världs webbplats). De flesta attackerna kan benämnas som skadegörelse. En webbplats med dåligt underhåll kan förutom nackdelarna ovan även få sämre placeringar på sökmotorer (Google, Bing m.fl.).  Genom att hålla programvaran WordPress och WooCommerce samt tillhörande tillägg och plugins uppdaterade kan man förekomma hackerattacker men också bibehålla webbplatsens kvalitet.

Vi kollar löpande av vilka uppdateringar som kan vara av relevans för er webbplats och installerar dessa vid behov. Vi tillser även att er webbplats ligger på en toppmodern server som är anpassad efter de behov och krav som ställs. Vi uppdaterar servern kontinuerligt för att undvika buggar och säkerhetshål samt att hålla servern funktionell och uppdaterad. Vi installerar samt underhåller även SSL-certifikat för att hålla all trafik krypterad.

Inga driftstopp vid lanseringar

Med vår toppmoderna driftmiljö behöver inte webbplatsen driftstoppas vid lanseringar av nya funktionsuppdateringar och övriga uppdateringar. I facktermer kallas detta för Atomic deployments.

Säkerhet och stabilitet

Vi tar säkerhet på allvar. Din webbplats skyddas från obehagliga överraskningar och fula fiskar. Vi uppdaterar och hanterar tekniken bakom.

Automatiserade tester

Vid förändring av viktiga funktioner är det viktigt att samtidigt säkerställa att affärskritiska delar fungerar och fortsätter att fungera utan störningar. Vi går igenom samtliga affärskritiska funktioner och skapar tester för dessa som vi regelbundet testar.

Hosting med övervakning

Vi tillhandahåller en managerad hostinglösning med övervakning dygnet runt.

Tillförlitlig och kraftfull e-postserver

För att hålla hög kvalitet och säkerhet använder vi Mailchimps arkitektur för transaktionsmail – Mandrill – för alla e-post som skickas från webbplatsen. Kostnaden för all e-post inkluderas i avtalet.

Uppdatering av WordPress & tillägg

Vi arbetar regelbundet bakom kulisserna för att mjukvaran som bygger er webbplats alltid ska finnas i de senaste versionerna och fungera som tänkt.

Prestanda

Nedan är rekommenderad hård- och mjukvara. Men detta anpassas alltid efter era behov då det i vissa fall behövs mindre kraft men ibland betydligt mer.

Hårdvara: 2024 MB RAM, 2 Core vCPU, 60 GB SSD

Mjukvara: Ubuntu 20.04.1 LTS x64, PHP 8.0, NGINX, MariaDB, HTTP2 med HTTPS.

Övergripande punkter

Hur kommer vi igång?

1. Kontakta oss

Kontakta oss så gör vi en genomgång av er nuvarande webbplats. Vi tittar på hur webbplatsen är utformad, både tekniskt, utseendemässigt och innehållsmässigt. Under detta arbete så kollar vi även om vi ser någonting uppenbart som kan vara ett problem.

2. Avrapportering

Vi rapporterar vad vi hittat till er, samt ger er en lista på saker vi tycker behöver åtgärdas.

3. Flytt och övertagande

Vi migrerar ert nuvarande projekt till oss och vår driftmiljö.

4. Åtgärder & löpande arbete

När webbplatsen är migrerad kan vi börja lösa de problem som finns, och förslagsvis börjar vi med det vi kommit fram till i tidigare steg.

Månadsvis rapporterar vi sedan löpande vad vi exakt har utfört samt kommer med eventuella förslag på förbättringsåtgärder för kommande perioder.

Behöver ni hjälp med drift, hosting och förvaltning är du välkommen att höra av dig till Jonatan på 076-848 75 55 eller jonatan@vistromwebb.se. Vi hörs!